Welke waardebepalende elementen zijn er volgens jou van invloed op jouw woning?

De WOZ-waarde op waardepeildatum 01-01-2019 . Deze vind je in de WOZ-beschikking die je begin 2020 hebt ontvangen.