Welke waardebepalende elementen zijn er volgens u van invloed op uw woning?

De WOZ-waarde op waardepeildatum 01-01-2018. Deze vindt u in de WOZ-beschikking die u begin 2019 heeft ontvangen.